Piluli.info

Снижена цена на Зипрекса и Фемара

Снижена цена на Зипрекса и Фемара

Благодаря плодотворной работы нашей команды у нас снизилась цена на Зипрекса и Фемара.
Поставщики специально для нац дали эксклюзивную цену , Зипрекса 5 мг – 850 гривен и Фемара по цене 850 гривен. Напоминаем, наш портал занимается доставкой , вы можете оставить заказ в телефонном режиме либо добавить товар в корзину , и наши специалисты обработают заказ!
Описание Зипрекса :
Фармакодинаміка
Антипсихотичний препарат (нейролептик) з широким фармакологічним спектром впливу на ряд рецепторних систем.
У доклінічних дослідженнях встановлено спорідненість оланзапина серотоніновими 5НТ2A / C-, 5НТ3-, 5НТ6-рецепторів, дофамінових D1-, D2-, D3-, D4-, D5-рецепторам, мускаринових М1-5-холінорецепторів, адренергическим 1-рецепторів і гістамінового Н1-рецепторів. В експериментальних дослідженнях виявлено наявність антагонізму оланзапина по відношенню до серотонінових 5НТ-рецепторів, дофамінових і холінергічних рецепторів. In vivo і in vitro оланзапін володіє більш вираженим спорідненістю і активністю по відношенню до серотонінових 5НТ2-рецепторів в порівнянні з допаміновими D2-рецепторами. За даними електрофізіологічних досліджень оланзапін селективно знижує збудливість мезолімбічних допаминергических нейронів і в той же час має незначний вплив на стріарні нервові шляхи, які беруть участь в регуляції моторних функцій. Оланзапін знижує умовний захисний рефлекс (тест, що характеризує антипсихотичну активність) в дозах нижчих, ніж дози, що викликають каталепсію (розлад, що відображає побічний вплив на моторну функцію). На відміну від інших антипсихотиків (нейролептиків) оланзапін підсилює протівотревожний ефект при проведенні анксиолитического тесту.
У двох плацебо-контрольованих і в двох з трьох порівняльних контрольованих дослідженнях за участю 2900 хворих на шизофренію показано, що оланзапін забезпечує статистично достовірну редукцію як продуктивних (в т.ч. марення, галюцинації), так і негативних розладів.

Фемара:
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Летрозол – нестероїдний інгібітор ароматази (інгібітор біосинтезу естрогенів); протипухлинний препарат.
У випадках, коли зростання пухлинної тканини залежить від присутності естрогенів, усунення опосередкованого ними стимулюючого впливу є передумовою для пригнічення росту пухлини. У жінок в постменопаузі естрогени утворюються переважно за участі ферменту ароматази, який перетворює андрогени, що синтезуються в надниркових залозах (у першу чергу андростендіон і тестостерон), в естрон (Е1) і естрадіол (Е2). Тому за допомогою специфічної інгібіції ферменту ароматази можна досягти пригнічення біосинтезу естрогенів у периферичних тканинах і в пухлинної тканини.
Летрозол пригнічує ароматазу шляхом конкурентного зв’язування з субодиницею цього ферменту – гемом цитохрому P450, що призводить до зниження біосинтезу естрогенів у всіх тканинах.
У здорових жінок в постменопаузі одноразова доза летрозолу, яка становить 0,1 мг, 0,5 мг і 2,5 мг, знижує рівень естрону і естрадіолу в сироватці крові (в порівнянні з вихідним рівнем) на 75-78% і на 78% відповідно. Максимальне зниження досягається через 48-78 годин.
У жінок з поширеною формою раку молочної залози в постменопаузі щоденне застосування летрозолу в дозі від 0,1 мг до 5 мг знижує рівні естрадіолу, естрону та естрону сульфату в плазмі крові на 75-95% від вихідного рівня. При застосуванні препарату в дозі 0,5 мг і більше в багатьох випадках концентрації естрону і естрону сульфату виявляються нижче межі чутливості методу, використовуваного для визначення гормонів. Це вказує на те, що за допомогою даних доз препарату досягається більш виражене пригнічення синтезу естрогенів. Супресія естрогенів підтримувалася протягом лікування у всіх пацієнток.
Летрозол – високоспецифічний інгібітор активності ароматази. Порушення синтезу стероїдних гормонів в наднирниках не виявлено. У пацієнток в постменопаузі, яким проводили терапію летрозолом в добовій дозі 0,1-5 мг, клінічно значущих змін концентрацій у плазмі крові кортизолу, альдостерону, 11-деоксикортизолу, 17-гидроксипрогестерона, АКТГ, а також активності реніну виявлено не було. Проведення тесту стимуляції АКТГ через 6 і 12 тижнів терапії летрозолом в добовій дозі 0,1 мг; 0,25 мг; 0,5 мг; 1 мг; 2,5 мг і 5 мг не виявило будь-якого помітного зменшення синтезу альдостерону чи кортизолу. Таким чином, немає необхідності призначати глюкокортикоїди та мінералокортикоїди.
У здорових жінок в постменопаузі після одноразового застосування летрозолу в дозах 0,1 мг, 0,5 мг і 2,5 мг змін концентрації андрогенів (андростендіону і тестостерону) в плазмі крові не виявлено. У пацієнток в постменопаузі, які отримували летрозол в добовій дозі від 0,1 мг до 5 мг, змін рівня андростендіону в плазмі крові також не відмічено. Все це вказує на те, що блокада біосинтезу естрогенів не призводить до накопичення андрогенів, які є попередниками естрогенів. У пацієнток, які отримували летрозол, не було відзначено змін концентрацій лютеїнізуючого і фолікулостімулючого гормонів в плазмі крові, а також не було відзначено змін функції щитовидної залози, яку оцінювали за рівнями тиреотропного гормону, T4 і T3.
Купить зипрекса
Купить Фемара

Обратный звонок