Piluli.info

Про оптимальні терміни скасування аспірину

Про оптимальні терміни скасування аспірину перед операцією коронарного шунтування.
Прийом аспірину перед операцією коронарного шунтування (КШ) знижує ризик госпітальної смертності, інфаркту міокарда, інсульту і
інших тромботичних ускладнень, але при цьому він збільшує ризик післяопераційних кровотеч. Остання обставина служить підставою для
тимчасової відміни аспірину безпосередньо перед операцією. Однак відсутність
доказової бази великих рандомізованих досліджень призвело до різних рекомендацій щодо оптимальних термінів скасування препарата
.В зокрема, експерти American College of Cardiology / American Heart Association (2004)

рекомендують скасовувати аспірин за 7-10 діб до КШ. У рекомендаціях Society of Thoracic Surgeons (2005) в якості IIа класу
доведеності розглядається термін від 3 до
5 діб. Автори рекомендацій American Society of Chest Physicians (2008) вважають виправданим не скасовувати аспірин перед КШ
зовсім (IС рівень рекомендацій). Для оцінки ефективності та безпеки скасування аспірину перед КШ американські вчені виконали
ретроспективний аналіз бази даних великого регістра Cleveland Clinic, які включили інформацію про всіх послідовно прооперованих
пацієнтів. Були обрані два терміни відміни препарату — більше 5 і 5 і менше доби перед операцією, на основі яких відповідно складені
дві групи пацієнтів — група раннього переривання аспірину і група його

пізнішого використання.

Методи і хід дослідження.
За період з 1 січня 2002 року до 31 січня 2008 року в клініці було прооперовано 4143 планових пацієнтів, які отримували аспірин до КШ.
З них 2298 (55,5%) хворих тимчасово припинили прийом препарату за 6 і більше доби до операції, одна тисяча вісімсот сорок п’ять (44,5%) — за 5 і менше доби до операції.

Через істотні клініко-демографічних відмінностей між групами пацієнтів, що відповідають двом термінам скасування аспірину, для зменшення статистичної похибки
був виконаний аналіз ступеня зумовленості (propensity score) продовження прийому препарату в межах 5 діб до КШ. Спочатку в багатофакторному
аналізі були виявлені фактори, пов’язані з продовженням терапії аспірином в межах 5 діб до операції. Потім до них були доповнені вимогами щодо
стенозах коронарних і ниркових артерій, передопераційна фармакотерапія. Таким чином, всього 31 змінна була включена
в модель вирішеним пізнього використання аспірину. В результаті були підібрані 1519 пар хворих (73% когорти), добре відповідних один одному за
рахунком вирішеним. Серед них і був проведений заключний аналіз
ефективності та безпеки скасування аспірину в обидва терміни перед КШ.

Первинна кінцева точка включала комбінацію госпітальної смерті, ІМ та інсульту. Вторинні кінцеві точки склали кровотечі, в тому числі
періоператівном гемотрансфузії і повторні хірургічні втручання в зв’язку з кровотечею. Третинні кінцеві точки — післяопераційний ІМ, післяопераційний інсульт і смертність.

Результати.

Багатофакторний аналіз показав, що пацієнти з пізнім використанням аспірину (скасування ≤5 доби перед КШ)
частіше переносили ІМ в анамнезі, мали більш високий функціональний клас стенокардії, рідше страждали на
артеріальну гіпертензію та хронічними обструктивними захворюваннями легень. Також у них рідше були операції на серці, були нижче рівні гематокриту і креатиніну.

Оцінка відповідних 1519 пар пацієнтів груп раннього переривання і пізнішого використання аспірину перед КШ не
виявила статистично значущих відмінностей по частоті первинної кінцевої точки. Всього зафіксовано 26 і 28 подій: 1,7% проти 1,8% відповідно (р = 0,80). Частота окремих
компонентів первинної точки між групами також не розрізнялася. Частота інсульту склала 0,92% і 0,79% відповідно (р = 0,70), ІМ — 0,33% і 0,39% (р = 0,80)
, госпітальна смертність — 0,66% і 0, 72% (р = 0,80).

Однак серед хворих з пізньої скасуванням аспірину частіше зустрічалися гемотрансфузії під час операції (23% проти 20%
в групі раннього переривання; р = 0,03) і в післяопераційному періоді (30% проти 26% відповідно; р = 0,009). Крім того, в
групі пізнього використання був відзначений недостовірний тренд до частіших повторним оперативним втручанням в зв’язку
з кровотечею: 3,4% проти 2,4% (р = 0,10).

Тривалість післяопераційної госпіталізації між групами не відрізнялася: по 6 днів в кожної (р = 0,50).

Висновки.

У хворих з плановим КШ пізніше припинення прийому аспірину (в межах 5 діб до операції) не призводить до зміни частоти
несприятливих післяопераційних серцево-судинних подій (ІМ, інсульт, смерть), але супроводжується більш частою потребою в гемотрансфузіях в порівнянні з більш раннім
припиненням терапії аспірином. На підставі цих даних, вчені рекомендують зіставляти користь і ризик пізньої скасування аспірину з урахуванням ризику післяопераційних ішемічних і
геморагічних ускладнень у

Обратный звонок