Новости портала Piluli.info

Арава 20 мг где купить в Украине

Арава 20 мг где купить в Украине

купить Арава 20 мг +38(096)-359-55-14 +38(063)893-04-39 +38(099)-936-86-62 +38‎(044)-353-83-28 Перейти к Товару Перед тем, как купить Арава Арава (Лефлуномид) является новым основным противоревматическим препаратом для лечения ревматоидного артрита и псориатического артрита. Это ингибитор, относящийся к классу лекарств, называемых антирегулярным лекарственным средством, модифицирующим болезнь (DMARD). Он используется в качестве таблеток, содержащих 10, 20 или 100 мг активногоЧитать больше проАрава 20 мг где купить в Украине[…]

Черговий прорив в профілактиці венозних тромбозів і емболій

Черговий прорив в профілактиці венозних тромбозів і емболій

Черговий прорив в профілактиці венозних тромбозів і емболій. Результати випробування ADVANCE-3. Венозні тромбози та емболії (ВТЕ) є частими і потенційно смертельними ускладненнями після таких великих ортопедичних операцій як ендопротезування кульшового та колінного суглобів. Незважаючи на стандартну профілактику антикоагулянтами і механічними методами, в перші місяці після операції субклинический тромбоз глибоких вен (ТГВ) розвивається у 15-20% пацієнтів,Читать больше проЧерговий прорив в профілактиці венозних тромбозів і емболій[…]

Реперфузійних стратегії при інфаркті міокарда

Реперфузійних стратегії при інфаркті міокарда

Порівняння ефективності реперфузійних стратегій при інфаркті міокарда. Дані національного регістру Швеції. Хоча в клінічних випробуваннях первинне черезшкірне коронарне втручання (ЧКВ) довело свою перевагу над тромболітичної терапією при гострому інфаркті міокарда (ІМ) з підйомом сегмента ST, вибір кращої реперфузійної стратегії в умовах реальної практики залишається дискусійним *. Шведські вчені виконали аналіз даних національного проспективного регістру RIKS-HIAЧитать больше проРеперфузійних стратегії при інфаркті міокарда[…]

Про оптимальні терміни скасування аспірину

Про оптимальні терміни скасування аспірину

Про оптимальні терміни скасування аспірину перед операцією коронарного шунтування. Прийом аспірину перед операцією коронарного шунтування (КШ) знижує ризик госпітальної смертності, інфаркту міокарда, інсульту і інших тромботичних ускладнень, але при цьому він збільшує ризик післяопераційних кровотеч. Остання обставина служить підставою для тимчасової відміни аспірину безпосередньо перед операцією. Однак відсутність доказової бази великих рандомізованих досліджень призвело до різних рекомендацій щодо оптимальних термінів скасування препарата.В зокрема, експерти American College of Cardiology / American Heart Association (2004) рекомендують скасовувати аспірин за 7-10 діб до КШ. У рекомендаціях Society of Thoracic Surgeons (2005) в якості IIа класу доведеності розглядається термін від 3 до 5 діб. Автори рекомендацій American Society of Chest Physicians (2008) вважають виправданим не скасовувати аспірин перед КШ зовсім (IС рівень рекомендацій). Для оцінки ефективності та безпеки скасування аспірину перед КШ американські вчені виконали ретроспективний аналіз бази даних великого регістра Cleveland Clinic, які включили інформацію про всіх послідовно прооперованих пацієнтів. Були обрані два терміни відміни препарату — більше 5 і 5 і менше доби перед операцією, на основі яких відповідно складені дві групи пацієнтів — група раннього переривання аспірину і група його пізнішого використання. Методи і хід дослідження. За період з 1 січня 2002 року до 31 січня 2008 року в клініці було прооперовано 4143 планових пацієнтів, які отримували аспірин до КШ. З них 2298 (55,5%) хворих тимчасово припинили прийом препарату за 6 і більше доби до операції, одна тисяча вісімсот сорок п’ять (44,5%) — за 5 і менше доби до операції. Через істотні клініко-демографічних відмінностей між групами пацієнтів, що відповідають двом термінам скасування аспірину, для зменшення статистичної похибки був виконаний аналіз ступеня зумовленості (propensity score) продовження прийому препарату в межах 5 діб до КШ. Спочатку в багатофакторному аналізі були виявлені фактори, пов’язані з продовженням терапії аспірином в межах 5 діб до операції. Потім до них були доповнені вимогами щодо стенозах коронарних і ниркових артерій, передопераційна фармакотерапія. Таким чином, всього 31 змінна була включена в модель вирішеним пізнього використання аспірину. В результаті були підібрані 1519 пар хворих (73% когорти), добре відповідних один одному за рахунком вирішеним. Серед них і був проведений заключний аналіз ефективності та безпеки скасування аспірину в обидва терміни перед КШ. Первинна кінцева точка включала комбінацію госпітальної смерті, ІМ та інсульту. Вторинні кінцеві точки склали кровотечі, в тому числі періоператівном гемотрансфузії і повторні хірургічні втручання в зв’язку з кровотечею. Третинні кінцеві точки — післяопераційний ІМ, післяопераційний інсульт і смертність. Результати. Багатофакторний аналіз показав, що пацієнти з пізнім використанням аспірину (скасування ≤5 доби перед КШ) частіше переносили ІМ в анамнезі, мали більш високий функціональний клас стенокардії, рідше страждали на артеріальну гіпертензію та хронічними обструктивними захворюваннями легень. Також у них рідше були операції на серці, були нижче рівні гематокриту і креатиніну. Оцінка відповідних 1519 пар пацієнтів груп раннього переривання і пізнішого використання аспірину перед КШ не виявила статистично значущих відмінностей по частоті первинної кінцевої точки. Всього зафіксовано 26 і 28 подій: 1,7% проти 1,8% відповідно (р = 0,80). Частота окремих компонентів первинної точки між групами також не розрізнялася. Частота інсульту склала 0,92% і 0,79% відповідно (р = 0,70), ІМ — 0,33% і 0,39% (р = 0,80), госпітальна смертність — 0,66% і 0, 72% (р = 0,80). Однак серед хворих з пізньої скасуванням аспірину частіше зустрічалися гемотрансфузії під час операції (23% проти 20% в групі раннього переривання; р = 0,03) і в післяопераційному періоді (30% проти 26% відповідно; р = 0,009). Крім того, в групі пізнього використання був відзначений недостовірний тренд до частіших повторним оперативним втручанням в зв’язку з кровотечею: 3,4% проти 2,4% (р = 0,10). Тривалість післяопераційної госпіталізації між групами не відрізнялася: по 6 днів в кожної (р = 0,50). Висновки. У хворих з плановим КШ пізніше припинення прийому аспірину (в межах 5 діб до операції) не призводить до зміни частоти несприятливих післяопераційних серцево-судинних подій (ІМ, інсульт, смерть), але супроводжується більш частою потребою в гемотрансфузіях в порівнянні з більш раннім припиненням терапії аспірином. На підставі цих даних, вчені рекомендують зіставляти користь і ризик пізньої скасування аспірину з урахуванням ризику післяопераційних ішемічних і геморагічних ускладнень у кожного конкретного пацієнта.

Аналіз на С-реактивний білок

Аналіз на С-реактивний білок

Аналіз на С-реактивний білок як допоміжний метод діагностики активного туберкульозу. Рання постановка діагнозу при туберкульозному процесі у ВІЛ інфікованих хворих значно знижує смертність і покращує загальний прогноз. При цьому, як відомо, діагностика туберкульозу (ТБ) є слабкою ланкою протитуберкульозних заходів в цілому. Особливо складно вчасно поставити діагноз у хворих з негативним мазком мокротиння на ТБ. УЧитать больше проАналіз на С-реактивний білок[…]

У США опубліковані дані про смертність хворих з ВІЛ

У США опубліковані дані про смертність хворих з ВІЛ

У США опубліковані дані про смертність хворих з ВІЛ інфекцією та туберкульозом в період з 1993 по 2008 рр. У всьому світі захворюваність на туберкульоз (ТБ) зросла з 125 випадків на 100.000 населення в 1990 році до 142 випадків на 100.000 населення в 2004 році, в першу чергу через епідемію ВІЛ. Особи, інфіковані ВІЛ, маютьЧитать больше проУ США опубліковані дані про смертність хворих з ВІЛ[…]

Зараження резистентним вірусом

Зараження резистентним вірусом

Зараження резистентним вірусом значно впливає на ефективність первинного режиму антиретровірусної терапії. В еру високоактивної комбінованої антиретровірусної терапії (АРТ) найчастіше відбувається передача вже резистентного до тих чи інших препаратів ВІЛ. У такій ситуації від лікаря потрібен особливий підхід до підбору первинного режиму АРТ. Європейські вчені провели аналіз великої когорти ВІЛ інфікованих хворих з метою оцінки впливуЧитать больше проЗараження резистентним вірусом[…]

Для профілактики інсульту при фібриляції

Для профілактики інсульту при фібриляції

Для профілактики інсульту при фібриляції передсердь апіксабан показав себе краще, ніж аспірин . Дані випробування AVERROES. У хворих ФП (ФП) антагоністи вітаміну К (АВК) більш ефективно, ніж аспірин, запобігають інсульт [1]. Однак через відомі труднощі застосування варфарину багато пацієнтів або не досягають адекватного рівня антикоагуляції, або не можуть його контролювати, або припиняють терапію [2-4]. ТакимЧитать больше проДля профілактики інсульту при фібриляції[…]

Про застосування діуретиків

Про застосування діуретиків

Про застосування діуретиків при гострій декомпенсації хронічної серцевої недостатності. Внутрішньовенне (в / в) застосування петльових діуретиків є невід’ємною частиною терапії гострої декомпенсованої хронічної серцевої недостатності (ОДХСН). Спостереження показують, що високі дози діуретиків можуть супроводжуватися такими шкідливими ефектами як нейрогуморальная активація, електролітні порушення і погіршення функції нирок. Крім того, використання високих доз діуретиків статистично пов’язано зЧитать больше проПро застосування діуретиків[…]

При лабораторній резистентності до клопідогрелю подвоєння його дози не приводить до клінічного ефекту

При лабораторній резистентності до клопідогрелю подвоєння його дози не приводить до клінічного ефекту

При лабораторній резистентності до клопідогрелю подвоєння його дози не приводить до клінічного ефекту. Результати дослідження GRAVITAS. Є докази того, що висока реакційна здатність тромбоцитів (РСТ), певна ex vivo у пацієнтів, які отримують клопідогрель, супроводжується підвищеним ризиком серцево-судинних подій. Зокрема, відзначається ризик тромбозів покритих стентів [1, 2]. Були спроби використання високих доз клопідогрелю при гострим коронарнимЧитать больше проПри лабораторній резистентності до клопідогрелю подвоєння його дози не приводить до клінічного ефекту[…]

Яндекс.Метрика